DenWijnandgenootschap

Opgericht tijdens opening v.d raamexpositie Wagon Lits Express” nov 2019 bij Metropolitan Museum Tilburg door initiator en organisator Ton de Gouw om draagvlak te creëren voor de 2 hoofddoelstellingen :

1 Het levend houden van het oeuvre van Kunstenaar Wijnand van Lieshout op lokaal/ regionaal / landelijk niveau, ook na zijn overlijden .

2 Bevordering van behoud van zijn artistieke nalatenschap , incluis een passend illustratief deel uit zijn verzamelingen Cultureel Erfgoed

Het genootschap initieert en bevordert daartoe :
expositie’s/ publikaties / documentatie en inventarisering / archivering / en inkomensverwerving uit zijn werk .

Om een en ander haalbaar te maken , worden contacten gelegd in het kunstculturele veld voor advies en handson uitvoering .

Spin off na afloop eind aug 2021
Van de zeer succesvolle WUNDERKAMMER expo, superlatief in publieksappreciatie en in professioneel kunstveld herstelde naamsbekendheid en eerherstel / erkenning voor Wijnand (!PR video/ Tv INTERVIEUWS en ( online ) artikelen)!

Aankoop door Gem. Tilburg van een oeuvre ensemble van 7 werken, een mooie doorsnede van zijn hele loopbaan, ’71 t/m jan 2022.X
In depot van Stadsmuseum Tilburg met 3 andere geschonken prominente werken en Wijnands grote fotoportret in zijn flat (foto: Paul Bogaers ).
Hij is de enige Tilburgse kunstenaar van statuur, die met dit oeuvre ensemble historisch goed vertegenwoordigd is .
Op voorspraak van Wethouder M. Hendrickx en begeleid door hoofdconservator mevr. Petra Robben. ( x Zie ensemble begeleidend artikel over de verwevenheid van Wijnands leven en werken met die van Tilburgs historische industriële teloorgang en heropbouw na de 2e Wereldoorlog )

Deze aankoop is een tegengeste van de stadhuisdeuren schenking door Wijnand aan het Stadsmuseum cq Gem. Tilburg. ( zie interview Stefan Broeren ( Filmit video marketing en Stadsnieuws artikel ter zake door …. Aug 2021)

Er wordt een opstelling in 3 grote nissen van het nieuwe verbouwde stadhuis voorbereid van deuren / vergrootte oud stadhuisfoto/ wijnand als kunstenaar / verzamelaar / schenker .

Onderhandelingen sinds sept.2021 en dec. jl met VERBEKE FOUNDATION ( Groot- verzamelaar dhr Geert Verbeke, Kemzeke / België) over bezorging van Wijnands oeuvre nalatenschap. Mogelijk voor dit komende seizoen al enige kleinere werken tdv een grote jubileum expo van Collages uit de grote toonaangevende verzameling van dhr Verbeke . Onderhandeling planning : oeuvrewerken ( waaronder grotere installaties!) voor 2023. In beraad: Boekuitgave van Wijnands oeuvre en persoon.

Nog vóór de zomer 2022 moet een alternatieve opslagruimte gevonden zijn voor de verzamelde objecten in Dröge complex.
In beraad is hierbij zo mogelijk veiling / schenking / verkoop en overname door derden . Alle tips, ruimte aanbod , goodwill en hands on hulp zullen dankbaar in ontvangst worden genomen.

Het is de laatste grootste Tour de Force voor Wijnand ( in april 82 jaar en met zware slijtageverschijnselen door oa ziekenhuis operatie beenbreuk in bekken ) tijdens en na de enerverende WUNDERKAMMER EXPO periode dec2020 – eind aug 2021! Contactpersoon: dhr Alex van Zundert.

tdv een en ander ( expo inrichting /verkoop/ archivering / Wijnands artistieke belang als naoorlogs pionier in geënsceneerde fotografie) is de inventarisering van ( vooral ) zijn oude fotowerken ( tot 2000 gerealiseerd) zo goed als rond. Ook een beperkt deel van zijn assemblage werken van na 2005 is in kaart gebracht. Dit zal komend jaar en jaren daarna voortgezet gaan worden.

Informatie van derden, die werk van Wijnand in collectie of bezit hebben is ( met foto v.h. werk en informatie over titel/ jaartal/ Locatie van bezit etc). méér dan welkom bij Ton de Gouw / tel.06-30000704 / mailadres tondegouw@hotmail.com

Contactgegevens :
Initiator dhr.Ton de Gouw
Adres : Meelstraat 95 5025 KL Tilburg
Mob.tel.: 06-30000704
Mailadres: denwijnandgenootschap@gmail.com

Contactgegevens :
Initiator dhr. Alex van Zundert
Mob.tel.: 06-27346580
Mailadres: alexvanzundert@kpnmail.nl