DenWijnandgenootschap

Opgericht tijdens opening v.d raamexpositie Wagon Lits Express” nov 2019 bij Metropolitan Museum Tilburg door initiator en organisator Ton de Gouw om draagvlak te creëren voor de 2 hoofddoelstellingen :

1 Het levend houden van het oeuvre van Kunstenaar Wijnand van Lieshout op lokaal/ regionaal / landelijk niveau, ook na zijn overlijden .

2 Bevordering van behoud van zijn artistieke nalatenschap , incluis een passend illustratief deel uit zijn verzamelingen Cultureel Erfgoed

Het genootschap initieert en bevordert daartoe :
expositie’s/ publikaties / documentatie en inventarisering / archivering / en inkomensverwerving uit zijn werk .

Om een en ander haalbaar te maken , worden contacten gelegd in het kunstculturele veld voor advies en handson uitvoering .

Contactgegevens :
Initiator dhr.Ton de Gouw
Adres : Meelstraat 95 5025 KL Tilburg
Mob.tel.: 06-30000704
Mailadres: denwijnandgenootschap@gmail.com