Oeuvre

Het oeuvre van kunstenaar verzamelaar WIJNAND VAN LIESHOUT bestaat uit geënsceneerde kunstfotografie , vooral grote formaten , sinds 1970 nav grote verzamelings installaties en objecten uit zijn reusachtige verzamelingen cultureel erfgoed.
Na 2005 ontstaan ook kleinere assemblages in kastjes staand of hangend , vanwege sterk verkleinde woningflat – atelier
Als pionier van geënsceneerde fotografie in Nederland hoort hij bij de aartsvaders van het genre .
Hij is ook een van de meest spraakmakende eigenzinnige kunstenaars en wordt ook als zodanig erkend opgenomen in HET LEXICON VAN EE NEDERLANDSE FOTOGRAFIE 1999 en krijgt hiervoor later en actueel weer herwaardering .
Het werk heeft gedurende 50 jaar een ontwikkeling doorgemaakt van bizarre surreële tableaus en bizarre installaties , provocerend of schokkend soms , naar laat in zijn leven een atmosfeer van oceanische diepten in het bewustzijn , waar zijn oorspronkelijke hoofdthema van VERVAL EN VERROTTING , in een milde en dromeriger geheimzinnige sfeer van humus vóór nieuw leven overgaat .

Met zijn fotografische werken is hij in talloze belangrijke en ook kleinere collecties opgenomen zoals die van museum De Domijnen Sittard , NoordBrabants museum , Rijksdirnst voor de Beeld.Kunst etc.

DenWijnand kunstoeuvre ensemble
Gëensceneerde Fotografie Tilburg febr .2022

Inventarisering en bezorging vh fotografisch ensemble door dhr.Ton de Gouw

Aankoop door gem.Tilburg van 7 werken in 2021.

Het ensemble bevat een totaal overzicht van zeer vroeg (1971!)
Oeuvrewerk“ JACHTTAFEREEL “ t/ m allerrecentst FOTODRIELUIK : “ KONINGSWEI” ( 23 januari 2022) van in totaal 7 werken .
Samen met 2 schenkingen in dec 2021 verworven van dhr L .Wolfs en een oud mooi groot werk in depot ( afkomstig uit BKR nalatenschap ) heeft Stadsmuseum nu een totaal van 10 werken .
Hiermee is Wijnand van Lieshout als uniek Tilburgs kunstenaar/ verzamelaars als enige Tilburgse kunstenaar überhaupt, uitstekend vertegenwoordigd en voor nageslacht behouden .

Van het ensemble van 7 aangekochte werken is in nadere foto bijlage met info en feitelijke gegevens het verband met en belang voor Tilburgse collectieve herinnering aangegeven met oa ook Wijnands anekdote’s hierbij .
Tekenend hierbij zijn zijn notoir vervreemdend satirische titels in de Franse taal of toegeëigend uit Tilburgse inkwartiering en bezetting door de Franse troepen in de 19e eeuw en genesteld in tilburgs dialect idioom .
De blow up foto’s naar zijn grote fabrieksatelier installaties ( Jürgens. Fabriek atelier ) en kleinere assemblage’s, bevatten talloze ook eeuwenoude ,objecten kempisch en tilburgs erfgoed.
Soms stammen de objecten rechtstreeks uit het door zijn vader verzamelde drogisterij-en verfmakerij magazijn ,aan OLV PLEIN tilburg op loopafstand van centrum met toendertijd het afgebroken STADHUIS van architect Tulder . De gesloopte geteisterde deuren heeft wijnand 50 jaar (!als :” de stadspoorten van Tilburg “) met zich meegesleept en recent aan Stadsmuseum geschonken . Het drieluik bevat een verweerde onttakelde opgezette aap uit die etalage.! Linker fotoluik met die aap heet :” trouw tot in de dood “.
Het drieluik als geheel : “ KONINGSWEI “ .

Het ensemble is geselecteerd op Wijnands artistieke en historische belang voor Tilburg , omdat hij het proces van verval van naoorlogse Textiel industrie (zijn werkzaamheden in verlaten panden hiervan en deze benuttend als atelier en décor )!en trauma van stadskaalslag en aanvreting van de Tilburgse ziel , surreëel in kaart heeft gebracht in de relatie van zijn persoonlijke trauma’s ( wijnand geboren in april 1940 was oorlogskind ) met die van zijn direkte en stads leefwereld.

Hij is hierbij altijd luidsprekend en aandachttrekkend voor de thematiek en de stad gebleven , en als verteller in recensies en intervieuws naar voren gekomen . Als kunstenaar outsider toch het hart vd stad aanborend en rakend .
Een laatste doorsnede van zijn levenswerk in Wunderkammer “ Het Magische Object “ ( LocHal Tilburg 2021 bij Kunstloc ) kreeg hierbij in recensies en gastenboek unaniem superlatief waardering , ondanks de donkere ongemakkelijke, maar diepere waarheidsgetrouwheid van zijn visie , een definitieve erkenning van zijn excentrieke blijvend hoogwaardige kunstenaarschap tot in zijn zelfbenoemde artistieke harnas en daarna .

Ondanks zijn eerdere nationaal erkende belang als pionier geënsceneerde fotografie en zijn over de grenzen reikende naam als zodanig (Japan 3 prijzen + exposerend met internationaal erkende toonaangevende na- oorlogse kunstfotografen , Amerikaan Peter-Joel Witkin bijv.) heeft hij nooit van zijn Kempische en Tilburgse geboortegrond en stad willen vertrekken .
Dát oa heeft hem voor z’n broodwinning weliswaar de kop gekost , maar zijn naam is desondanks landelijk blijven resonneren met uitlopers naar het internationale veld .

Als beeldende kronikeur van de schokkende processen van VERVAL, Industriële en existentiële, is hij van blijvend belang voor zo wel Tilburg, als ook de cultuur in decline. Van blijvende waarde in nieuwe opbouw daarna van de twintigste eeuw .

Ton de Gouw
Collega kunstenaar/ curator / initiator van het DEN WIJNANDGENOOTSCHAP

Zie ook : website “ DenWijnandcreatuur.com “ met verwijzingen naar publikaties ,essay, recensies , exposities , en zijn oeuvre en verzamelingen .

Met zijn fotografische werken is hij in talloze belangrijke en ook kleinere collecties opgenomen zoals die van museum De Domijnen Sittard , NoordBrabants museum , Rijksdirnst voor de Beeld.Kunst etc.

Prijslijst werk Wijnand van Lieshout.