Wunderkammer

In de spraakmakende LOCHAL, vlak achter het Centraal Station van Tilburg, werd dan eindelijk op 9 juli jl. door de Tilburgse wethouder cultuur Marcelle Hendrickx de expositie WUNDERKAMMER – Het Magische Object geopend. Al vanaf half december vorig jaar stond deze tentoonstelling klaar om te worden bezocht, maar door de COVID-lockdown moest dat bijna een half jaar worden opgeschoven.

In WUNDERKAMMER – Het Magische Object hebben drie doorgewinterde kunstenaar/verzamelaars Wijnand van Lieshout (1940), Paul Bogaers (1961) en Ton de Gouw (1949) ieder hun eigen kabinet, en gezamenlijk een grote etalage ingericht. Zij ontmoeten elkaar in hun fascinatie voor gevonden voorwerpen, etnografica en cultureel erfgoed waarin zij de “poëzie van de vergankelijkheid” herkennen. In de wonderlijke kamers maken zij ‘het onzichtbare zichtbaar’, bezwerend en helend. 

Kijk hier naar de WUNDERKAMMER bezoekersfilm door Stefan Broeren. Van Filmit Videomarketing

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUdGpMH-npuV7Akxlq0yrdCpGSH-fERGx

In de groene Wunderkammer van Paul Bogaers ligt het accent op kunst en animisme. Naast afrikaanse maskers en rituele voorwerpen uit Bogaers’ eigen verzameling, zijn er hierop geinspireerde sculpturen van Bogaers zelf te zien.

In het dodekop-rode kabinet van Wijnand van Lieshout staat de verbinding van het gevonden voorwerp en het cultureel erfgoed centraal. Van Lieshout, de nestor van het trio, werd in de jaren tachtig bekend als één van pioniers van de geënsceneerde fotografie. Het kabinet vertegenwoordigt zijn artistieke testament met zijn obsessie voor het vergaan-proces. Zoals onder andere te zien is in de 30- jarige stoflagen op zijn foto’s.

Het blauwe kabinet van kunstenaar, poppenspeler en curator van deze tentoonstelling Ton de Gouw legt het verband tussen het gevonden voorwerp, kunst en spiritualiteit. Te zien zijn o.a. de originelen van de door hem ontwikkelde spirituele Wijsheidskaarten, een prachtige verzameling zelfgemaakte poppen van zijn vroegere poppenspel en zijn assemblages van o.a. stenen en andere voorwerpen.

WUNDERKAMMER – Het Magische Object is een grote verzameling objecten en kunstwerken die het begrip bezieling een concrete inhoud geeft. Het is een tentoonstelling die jong en oud, deskundige of leek, met vreugde inspireert.

Een commentaar in het gastenboek: ‘Zou zonde zijn om de reis niet te ondernemen naar een zeer origineel expositieconcept met daarin even ontroerende, als bevreemdende, surrëele en vergankelijke installaties en assemblages waarin persoon van kunstenaar en verzamelaar in het kunstwerk volledig lijken opgelost.’

Desgevraagd geeft een van hen u een persoonlijke rondleiding .
Contactpersoon voor expo : Ton de Gouw / tondegouw@hotmail.com 06- 30000704.
Voor Kunstloc Brabant: Esther Leenders; zie, ook voor meer informatie: https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/expositie-wunderkammer-het-magische-object-11444

WUNDERKAMMER – Het Magische Object
Dagelijks te bezoeken t/m 29 augustus 2021
openingstijden : ma t/m vrij 8.00 – 22.00 u, za 9.00 – 17.00 u, zo. 12.00 – 17.00 u
LOCHAL, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg